Výzkum, vývoj a výroba speciálních strojů
a linek na zpracování technických vláken

Speciální stroje a linky pro automobilový a medicínský průmysl

Stroje a linky pro zpracování technických vláken, fólií a tkanin
Stroje a linky pro automobilový průmysl

Firma GF Machinery s.r.o. se zabývá výzkumem, vývojem, konstrukcí a výrobou speciálních jednoúčelových strojů a linek na zpracování technických vláken a pro automobilový průmysl.
Společnost byla založena v roce 2003. Její zakladatelé plynule navazují na bohaté místní strojírenské tradice a zkušenosti, které získali ve firmě Elitex Brno (založen v roce 1961 jako součást textilního koncernu Elitex), který byl nositelem nejvyšších technických kvalit na poli textilního strojírenství.

Služby

  • Vývoj a konstrukce strojů a zařízení dle přání zákazníka
  • Výroba speciálních linek a strojů vč. řídícího systému
  • Výroba prototypů a jejich testování
  • Modernizace stávajících strojů a linek

GF MACHINERY s.r.o.
Provozovna:
Kaštanová 141d
617 00 Brno

IČ: 26896991
DIČ: CZ26896991

Sídlo firmy: Cejl 76, 602 00 Brno

Zastoupení ve světě